Kdo smo

Duhovna oskrba v Policiji

Policijsko delo je pomembno in odgovorno ter hkrati stresno, zato je v Policiji na voljo tudi duhovna oskrba kot ena od oblik pomoči. Na voljo je vsem zaposlenim in njihovim družinskim članom. Koordinator duhovne oskrbe je Igor Jereb, zaposlen v Službi generalnega direktorja policije na Generalni policijski upravi, ki skupaj s sodelavci Aleksandrom Ernišo, Jonom J. Venetom in Mirkom Klobučarjem sodeluje s policijskimi zaupniki in psihologi ter s predstavniki verskih skupnosti. Vse z namenom, da bi posamezniku pomagali pri reševanju življenjskih vprašanj in dilem, ki se pojavljajo v njegovem družbenem okolju, ter pri premagovanju vseh težav (stres, izgorelost,…), s katerimi se srečuje v svojem vsakdanu.

Naloge duhovne oskrbe

Člani duhovne oskrbe opravljajo različne naloge, ki jih vključuje skrb za versko duhovno oskrbo v slovenski policiji. Med najpomembnejšimi je svetovanje policistom in drugim zaposlenim v policiji na moralnem, etičnem in verskem področju.

Poleg tega so naloge duhovne oskrbe tudi:

  • obiskovanje bolnih ali ranjenih policistov na domovih in v bolnišnicah,
  • pomoč žrtvam,
  • svetovanje policistom glede obvladovanja stresa, etike in družinskega življenja,
  • svetovanje pred upokojitvijo,
  • pomoč ob primerih samomorov,
  • skrb za duhovne potrebe pridržanih oseb,
  • vodenje molitev ob posebnih priložnostih, kot so na primer pogrebi in maše,
  • podelitve priznanj in blagoslavljanje zgradb …

Policistom drugih veroizpovedi koordinator duhovne oskrbe omogoči, da lahko dobijo versko duhovno pomoč predstavnika njihove verske skupnosti.

Policijski vikar – koordinator duhovne oskrbe Igor Jereb ima tudi stalno pooblastilo načelnika Upravne enote Kranj za sklepanje civilnih zakonskih zvez.

Vabimo, da se tovrstne pomoči brez bojazni poslužujete.

Vsa srečanja in pogovori na njih, tako z vernimi kot nevernimi, so zaupna in osebne narave.

Kdo smo?

Koordinatorju duhovne oskrbe Igorju Jerebu pri duhovni oskrbi pomagajo evangeličanski duhovnik Aleksander Erniša, cistercijan p. Jona Janez Vene in stalni diakon Mirko Klobučar.

igor-jereb-4

Igor Jereb

POLICIJSKI VIKAR IN KOORDINATOR DUHOVNE OSKRBE

Zaposlen je v Službi generalnega direktorja policije na Generalni policijski upravi in zadolžen za duhovno oskrbo na policijskih upravah Ljubljana in Kranj.
Rodil se je 18. marca 1976 v Kranju. Po osnovni šoli v Stražišču pri Kranju je obiskoval gimnazijo v Kranju in kasneje zaključil študij na Teološki fakulteti UL. Od leta 2001 deluje kot duhovnik. Bil je kaplan v Škofji Loki, na Jesenicah in pri Sv. Križu nad Jesenicami, nato je bil 12 let župnik v Žireh in enak čas tudi direktor privatnega vrtca s koncesijo Vrtec pri Sv. Ani – Žiri. Med župnikovanjem v Žireh je pet let soupravljal tudi župnijo Vrh Sv. Trije Kralji. Bil je tudi prodekan in dekan Škofjeloške dekanije. 1. 8. 2017 je bil imenovan za župnika v Besnici pri Kranju, kjer deluje še sedaj.

INTERVJU V REVIJI VARNOST 3/2018

POROČILO O ROMANJU V LURD VARNOST 2/2019

INTERVJU SPLETNA STRAN KANONIST 2/2020

ČLANEK SPLETNA STRAN ALETEIA

ČLANEK SLOVENSKE NOVICE

rpt

dr. Aleksander Erniša

POLICIJSKI VIKAR

 

Zaposlen je v Službi generalnega direktorja policije na Generalni policijski upravi in zadolžen za duhovno oskrbo na policijskih upravah Maribor in Murska Sobota.
Dr. Aleksander Erniša, je bil rojen leta 1980 v Murski Soboti. Po končani osnovni šoli v Kuzmi je odšel na Slovaško kjer je obiskoval splošno gimnazijo. Leta 1998 se je vpisal na evangeličansko teološko fakulteto Univerze Komenskega v Bratislavi in je z vmesnim izobraževanjem na Dunaju leta 2004 diplomiral. Leta 2016 je doktoriral na Podiplomski šoli ZRC SAZU.
Med leti 2005 in 2018 je bil kaplan v Slovenski vojski. Od leta 2018 do 2022 je bil duhovnik v evangeličansko-luteranski župniji v Trstu.

Je poročen in oče dveh otrok. Vodilo so mu Trubarjeve besede »stati inu obstati«.

GSM: 070 901 341
E-pošta: aleksander.ernisa@policija.si

pater-jona-vene

Cistercijan p. Jona J. Vene

POLICIJSKI KAPLAN IN NAMESTNIK KOORDINATORJA DUHOVNE OSKRBE

Zaposlen je v Službi generalnega direktorja policije na Generalni policijski upravi in zadolžen za duhovno oskrbo na policijskih upravah Koper in Novo mesto.
Rojen leta 1981, po končani gimnaziji se je vpisal na Fakulteto za družbene vede UL, smer politologija in jo končal 2007. Po nekajletnem delu v gospodarstvu in raziskovalnem sektorju je leta 2011 vstopil v meniški red cistercijanov v Stični in bil 2018 posvečen za duhovnika. Išče načine kako izboljšati kakovost življenja pri sebi in drugih.

GSM: 030 460 578
E-pošta: jona.janez.vene@policija.si

ČLANEK SPLETNA STRAN ALETEIA

mirko-klobucar-2

Stalni diakon Mirko Klobučar

POLICIJSKI KAPLAN – ASISTENT DUHOVNE OSKRBE

Zaposlen je v Službi generalnega direktorja policije na Generalni policijski upravi in zadolžen za duhovno oskrbo na policijskih upravah Celje in Nova Gorica.
Rojen leta 1969, stanujoč na Jesenicah; nekoč poklicni vojak in specialec, vojaški policist, nočni vzgojitelj v dijaškem domu, socialni delavec in koordinator pomoči na domu v domu upokojencev, pomožni policist; že precej časa socialni delavec in stalni diakon. Večni iskalec (Boga, resnice, pravice, razumevanja in dialoga…) in borec.

GSM: 030 460 579
E-pošta: mirko.klobucar@policija.si

janko novak rezerva

Janez Novak

PRVI POLICIJSKI VIKAR

Rodil se je 12. februarja 1961 v Ljubljani. Leta 1987 je prejel mašniško posvečenje. Deloval je na naslednjih župnijah:

1987 – 1990, kaplan v Kranju
1990 – 1992, kaplan v Starem Trgu pri Ložu
1992 – 2005, župnik v Trebelnem
2005 – 2017, policijski vikar. Duhovni pomočnik v župnijah Ljubljana Fužine, Brezovica in Podlipa.

Svojo zemeljsko pot je zaključil 18. avgust 2017. Oral je ledino dela duhovne oskrbe v policiji.

POVEZAVA WIKIPEDIA

INTERVJU REVIJA VARNOST 3/2012

Fotoutrinki iz delovanja Policijskega Vikariata