Naše poslanstvo

Načrt aktivnosti PVIK – duhovne oskrbe na letni ravni:

1. Zagotavljanje duhovne oskrbe za pripadnike policije1, uslužbence in uslužbenke MNZ, družinske člane omenjenih, za upokojene pripadnike policije in uslužbence MNZ ter za pridržane osebe.

1.1. Običajno delo:
1.1.1. Stalna prisotnost-biti vedno na voljo;
1.1.2. Osebni kontakti s pripadniki-uslužbenci;
1.1.3. Skrb za ohranjanje spoštovanja do vsakega pripadnika-uslužbenca v želji, da bi bil predan službi, uspešen, učinkovit, pošten človek z integriteto, zadovoljen;
1.1.4. Svetovanje pri različnih težavah in preizkušnjah, na katere naleti pripadnik-uslužbenec;
1.1.5. Predstavljanje duhovne oskrbe v izobraževalnih programih PA in po notranjih organizacijskih enotah policije na vseh ravneh2;
1.1.6. Predavanja iz verskega, moralnega in etičnega področja3;
1.1.7. Sodelovanje pri različnih usposabljanjih pripadnikov policije; Tudi za mednarodne misije;
1.1.8. Povezovanje zainteresiranih verskih skupnosti v skrbi za dobrobit pripadnikov in uslužbencev4;
1.1.9. Podeljevanje zakramentov in zakramentalov zainteresiranim in vodenje priprav na prejem;
1.1.10. Omogočanje duhovne oskrbe zainteresiranim pripadnikom in uslužbencem, ki so člani drugih veroizpovedi-tudi zagotovitev kontaktov predstavnikov konkretnih veroizpovedi;
1.1.11. Civilno poročanje zainteresiranih;
1.1.12. Redni sestanki z vodilnimi v policiji in na MNZ za izboljševanje in nadgrajevanje pogojev za duhovno oskrbo;

1.2. Obiskovanje pripadnikov in pripadnic na misijah v tujini;

1.3. Bogoslužja, slovesnosti, žalovanja:
1.3.1. Ob dnevu PVIK-duhovne oskrbe;
1.3.2. Ob dnevih posameznih enot;
1.3.3. Luč miru;
1.3.4. Ob drugih priložnostih;

1.4. Sodelovanje s slovensko vojsko in VVIK;

1.5. Mednarodno sodelovanje z drugimi policijami, vojskami in verskimi skupnostmi v tujini:
1.5.1. Lurd-mednarodno srečanje-romanje policistov in vojakov;
1.5.2. Ostalo mednarodno sodelovanje;

2. Izobraževanje in usposabljanje pripadnikov PVIK-duhovne oskrbe:

2.1. Usklajevalna konferenca PVIK-duhovne oskrbe;
2.2. Teološki tečaj;
2.3. Sodelovanje na usposabljanjih drugih verskih skupnostih;

3. Sodelovanje z ostalimi državnimi organi, drugimi organizacijami in društvi, …:

3.1. Sodelovanje z ministrstvi;
3.2. Sodelovanje z UE;
3.3. Sodelovanje z različnimi društvi in ostalimi zainteresiranimi deležniki;

4. Prostori za dejavnosti PVIK-duhovne oskrbe:

4.1. Stalni prostor za duhovno oskrbo v PA (»PROSTOR MIRU«);
4.2. Po potrebi oziroma na zaprosilo PVIK-duhovne oskrbe vodje notranjih organizacijskih enot na vseh ravneh zagotovijo prostor za enkratno ali občasno izvajanje duhovne oskrbe;

Opombe:
1 Pripadniki policije so policisti in policistke, ostali uslužbenci policije, kandidati za policiste ter pomožni policisti;
2 in 3 Ob sodelovanju in pomoči zainteresiranih verskih skupnosti;
4 V Sosvetu zainteresiranih verskih skupnosti;