Blagoslov ljudi in stvari

Blagoslov ljudi in stvari

Mirko Klobučar je bil na obisku na PP Jesenice in je ob obisku ponudil tudi blagoslov za voznike, za privatna osebna vozila policistov ter tudi za službena.
Nekateri policisti so njegovo vabilo sprejeli.

Blagoslov-molitev je izročanje ljudi in stvari v Božje roke in v Njegovo varstvo. Blagoslov pomeni, da vsem, katere vključimo vanj, želimo obilo sreče, delovnih uspehov, varnih kilometrov, zadovoljstva in občutka izpolnjenosti.