Obisk na PP Radovljica ter na PPIU Kranj

Obisk na PP Radovljica ter na PPIU Kranj

Vikar Igor Jereb je bil na obisku na PP Radovljica ter na Policijski postaji za izravnalne ukrepe Kranj. Srečal se je z več policisti in policistkami, dežurnima ter s predstavnikoma vodstva enot. Pogovori so bili različni in so zaobjeli več aktualnih tem, bili pa so seveda z nekaterimi tudi osebni. Dobra volja je bila tudi del srečevanj. Vikar je razdelil tudi zgibanke duhovne oskrbe in povabil prisotne, naj jih posredujejo tudi ostalim sodelavcem.