Obisk pri policistih in policistkah v Kranju – 15.6.

Obisk pri policistih in policistkah v Kranju - 15.6.

Danes smo sodelavci Vikariata obiskali policiste in policistke v Kranju. Bili smo pri direktorici PU KR, gospe Meliti Močnik, na Postaji prometne policije Kranj, na OKC-ju ter pri računalniških forenzikih.
Na Postaji prometne policije so nam v oči padle slike bivših komandirjev, ki visijo v komandirjevi pisarni. Lepo je, da se spomin na ljudi, ki so vodili enoto in s tem soustvarjali uspehe, ohranja.
Osebno pa se vsak človek lahko spominja ter zahvaljuje za vse tiste, ki so vsak na svoj način pripomogli, da je on to, kar je, in, da se ne boji živeti ter ustvarjati