Obisk v Žalcu in Mozirju

Obisk v Žalcu in Mozirju

Sodelavca Vikariata sva obiskala PP Žalec, kjer naju je prijazno sprejel pomočnik komandirja Boštjan Žula. Seznanil naju je z nekaterimi težavami pri delu, pogovarjali pa smo se tudi o načinih sodelovanja.
Potem sva obiskala še PP Mozirje, kjer sva znova doživela zelo prijazen sprejem ter odprtost vseh zaposlenih. Pomočnik komandirja Matjaž Sem je bil zelo prijeten sogovornik. Dobri odnosi in pozitivno razpoloženje je razvidno tudi iz posnetih fotografij. Še interna “fora”, ki ne bo pozabljena: “VSE DOBRO, TRDOGLAV!