Obiski Duhovne oskrbe po enotah želijo doseči čim več zaposlenih

Obiski Duhovne oskrbe po enotah želijo doseči čim več zaposlenih

Ob obiskih po različnih enotah se želimo sodelavci Duhovne oskrbe srečati s čim večjim številom sodelavcev v teh enotah. Z njimi želimo izmenjati vsaj nekaj besed ter jim s tem izraziti pozornost in spoštovanje. Z nekaterimi pa se potem zadržimo v daljših pogovorih, ki so pogosto tudi zelo poglobljeni in osebni. Eni in drugi prejmemo veliko. Ob vseh pogovorih pa je posredovano seveda tudi povabilo k uporabi možnosti, ki jih ponuja Duhovna oskrba. Z vsem tem pomagamo pri oblikovanju bolj zadovoljnih in izpolnjenih ljudi, ki so potem lažje dobri in predani delavci in delavke.

Navadno se seveda najprej srečamo s komandirji in njihovimi pomočniki, ni pa to vedno osnovna pot. Velikokrat se ustavimo že takoj pri dežurnem, gremo od njega potem naprej po postaji in se šele vmes ustavimo pri komandirju.

Vedno smo veseli, ko vidimo, da so sodelavci v enotah med seboj povezani, da sodelujejo, da se trudijo za reševanje težav, kadar nastopijo. In to ob zavedanju, da je vsak drugačen značaj. Veseli smo tudi, ko nam v pogovoru omenijo, da so hvaležni drug drugemu za vsako dobro dejanje in podporo.

Notranjost pisarne po svoje govori o tem, kdo so njeni uporabniki, in kako se želijo v njej počutiti. Naletimo na različne razporeditve pisarniške opreme, na različne dodatke, rože, plakate, nalepke, osebne slike najbližjih, … Osebno izražanje preko ureditve pisarne oz. dela pisarne, ki je na voljo eni osebi, je takoj vidno in prav je tako.

Vsem sodelavcem in sodelavkam želimo prijetnega delovnega okolja, dobrih sodelavcev in sodelavk ter dovolj možnosti za samouresničevanje v poklicu, ki ga opravljate.