Praznovanja in slovesnosti ob dnevu policije

Praznovanja in slovesnosti ob dnevu policije

Praznovanja ob dnevu policije (27. junij) so potekala in bodo še potekala na različnih koncih Slovenije.

Veselje in ponos, da si del kolektiva, pa tudi hvaležnost za vse, kar si dobrega v njem prejel, so željene. Hkrati pa je potrebno pohvaliti delo, ki so ga posamezni policisti opravili, posebej pa tudi izjemna dejanja, ko so reševali življenja skupaj z drugimi občani.

Ob dnevu policije člani vikariata želimo vsem sodelavcem veliko delovnih uspehov ter zadovoljstva na službenem mestu.

Vikariat je na slovesnosti SGDP ob dnevu policije zastopal Mirko Klobučar.