Preventiva in sodelovanje z verskimi skupnostmi

Preventiva in sodelovanje z verskimi skupnostmi

Člana Duhovne oskrbe Jona in Igor sva bila na srečanjih z verskimi skupnostmi v Tržišču pri Mokronogu ter v Kranjski Gori.
Poskrbela sva za nekaj preventive glede varnosti ter za predstavitev dela Policije in Duhovne oskrbe v policiji.
Povabila sva k povezovanju s policisti v dobro kraja in župnij.