Vabljeni k branju prvega dela Letnega načrta aktivnosti duhovne oskrbe

Vabljeni k branju prvega dela Letnega načrta aktivnosti duhovne oskrbe

Vabljeni k branju prvega dela Letnega načrta aktivnosti duhovne oskrbe. Tu smo za vas.

NAČRT AKTIVNOSTI DUHOVNE OSKRBE NA LETNI RAVNI:

1. Zagotavljanje duhovne oskrbe za pripadnike policije, uslužbence in uslužbenke MNZ, družinske člane omenjenih, za upokojene pripadnike policije in uslužbence MNZ ter za pridržane osebe.

1.1. Običajno delo:

1.1.1. Stalna prisotnost-biti vedno na voljo;
1.1.2. Osebni kontakti s pripadniki-uslužbenci;
1.1.3. Skrb za ohranjanje spoštovanja do vsakega pripadnika-uslužbenca v želji, da bi bil predan službi, uspešen, učinkovit, pošten človek z integriteto, zadovoljen;
1.1.4. Svetovanje pri različnih težavah in preizkušnjah, na katere naleti pripadnik-uslužbenec;
1.1.5. Predstavljanje duhovne oskrbe v izobraževalnih programih PA in po notranjih organizacijskih enotah policije na vseh ravneh;
1.1.6. Predavanja iz verskega, moralnega in etičnega področja;
1.1.7. Sodelovanje pri različnih usposabljanjih pripadnikov policije; Tudi za mednarodne misije;
1.1.8. Povezovanje zainteresiranih verskih skupnosti v skrbi za dobrobit pripadnikov in uslužbencev;
1.1.9. Podeljevanje zakramentov in zakramentalov zainteresiranim in vodenje priprav na prejem;
1.1.10. Omogočanje duhovne oskrbe zainteresiranim pripadnikom in uslužbencem, ki so člani drugih veroizpovedi-tudi zagotovitev kontaktov predstavnikov konkretnih veroizpovedi;
1.1.11. Civilno poročanje zainteresiranih;
1.1.12. Redni sestanki z vodilnimi v policiji in na MNZ za izboljševanje in nadgrajevanje pogojev za duhovno oskrbo;